▲ กลับด้านบน

ครูผู้นำบุญต้นแบบศีลธรรมนำร่อง พลิกโลก อบรม IT เตรียมสร้างเด็กดีผ่านโลก online

13 ก.ย. 56 เปิดอ่าน 3722 โดย น.ส.กุลชาดา เทศบุตร
  แก้ไข

                  ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมการจัดการความรู้ครูผู้นำบุญต้นแบบศีลธรรมนำร่อง หลักสูตรที่ ๒ “ความรู้เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องประชุม SPD๒  สภาธรรมกายสากล จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ ๗ และอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖

 

 
                โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์ สุขิโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความเมตาจากพระอาจารย์แผนกสานสนเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก คือ พระอนวัช ภูริวโร หัวหน้าแผนกฯ  ได้บรรยายธรรมในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านเทคโนโลยี” และพระอำนาจ อติวโส บรรณาธิการ www.facebook.com/vstarproject fan page เป็นพระวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการใช้ facebook เพื่อการสอนศีลธรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้โดยเฉพาะ คือ อาจารย์ปิยะ พวงสำลี บรรยายเรื่อง องค์ประกอบการจัดการความรู้เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  และ ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บรรยายสรุปการเรียนรู้ และนำเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาหลักสูตร
                ทั้งนี้ คุณครูผู้เข้าอบรมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสนุก ตื่นเต้น ที่ได้พัฒนาศักยภาพด้าน IT และเรียนรู้วิธีการในการระดมพลังความคิด จัดการความรู้ อีกทั้งยังเห็นประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยี ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างงานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ครูผู้นำบุญทุกท่านต่างเชื่อมั่นว่า จะสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ปลุกกระแสศีลธรรมในโรงเรียนผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างแน่นอน

สรุปข่าว

หัวข้อ ครูผู้นำบุญต้นแบบศีลธรรมนำร่อง พลิกโลก อบรม IT เตรียมสร้างเด็กดีผ่านโลก online

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด