▲ กลับด้านบน

คณะครูจาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูคุรุสภา ณ World Peace Valley II จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายนที่ผ่านมา

10 มิ.ย. 58 เปิดอ่าน 4763 โดย น.ส.ประอรรัตน์ ข่าวดี
  แก้ไข

          ผู้ประสานงานโซน 7 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัด โครงการปฏิบัติธรรมครูคุรุสภา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 60 ท่าน ณ World Peace Valley II จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้พักกาย พักใจ และเติมกำลังใจเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่ง ดีและมีศีลธรรม ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายนที่ผ่านมา
 

 
ภาพหมู่ คณะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1
 
 ภาพพิธีเปิด จุดเทียนโดย ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช ประธานในพิธีเปิดภาพท่านรองสายัณห์  พันนุกิจ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1ผู้ประสานงานจังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศการถ่ายภาพเดี่ยวเก็บประวัติผู้ประสานงานจังหวัดเพชรบุรีและท่านศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

เปิดจุดเชิญชวนสมัครโครงการ V-Star ครั้งที่ 10 

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมบรรยากาศการประชุมกลุ่มและกรอกผลการปฏิบัติธรรมของคุณครูจาก สพป.เพชรบุรี เขต 1บรรยากาศการบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิต โดยวิทยาการคือ ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ 

บรรยากาศการออกกำลังกาย

บรรยากาศการบรรยาย โดยวิทยากรคือ ดร.สุวิทย์  มูลคำ ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรโดย ท่านรองสายัณห์  พันนุกิจ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1ผู้ประสานงานโซน 7 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอเอาบุญทุกๆบุญ มาฝากทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ/ค่ะ

สรุปข่าว

หัวข้อ คณะครูจาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูคุรุสภา ณ World Peace Valley II จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายนที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด