▲ กลับด้านบน

สัมมนาการจัดการความรู้ครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๓

4 ก.ย. 56 เปิดอ่าน 4313 โดย น.ส.กุลชาดา เทศบุตร
  แก้ไข

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจัดการอบรม สัมมนาการจัดการความรู้ครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตร การวินิจฉัยชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๗ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม SPD๕  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี  

                       ในการสัมมนาครั้งนี้  ได้รับความเมตตาจากพระไพฑูรย์ สุขิโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยชุมชนโดยเฉพาะมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม  อาทิ ผศ. ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การวินิจฉัยชุมชนคืออะไร ทำไมต้องวินิจฉัยชุมชน และอาจารย์ปิยะ พวงสำลี บรรยายในหัวข้อ Mind Map กระบวนการร่วมคิดร่วมสร้าง
                       นอกจากจะได้รับความรู้และระดมความคิดในเชิงวิชาการแล้ว คุณครูผู้เข้าอบรม ยังได้สั่งสมบุญร่วมกันด้วยกิจกรรมให้ชีวิตสรรพสัตว์เป็นทาน ณ วัดมะขาม จ.ปทุมธานี และได้สวดมนต์ทำวัตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม เติมบุญเติมกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้เยาวชนในโรงเรียนอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการอบรม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่
 
 คุณครูร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างมีความสุข

กิจกรรมเติมบุญ เติมกำลังใจ และเต็มไปด้วยความรู้


ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก!!!!

สรุปข่าว

หัวข้อ สัมมนาการจัดการความรู้ครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๓

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด