▲ กลับด้านบน

ปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญ ภาคตะวันตก

17 พ.ค. 57 เปิดอ่าน 5227 โดย นายสมพล ธรรมวิจิตรกุล
  แก้ไข

ปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญ ภาคตะวันตก
          ภาคตะวันตก โซน ๗ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบโครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญรุ่น ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อจัดอบรมคุณธรรมและศีลธรรมเชิงปฏิบัติธรรมให้กับคุณครูวีสตาร์ที่เป็นครูผู้นำบุญจากทุกภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  ณ World Peace Valley ๑ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 


           ภาคตะวันตก โซน ๗ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบโครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญรุ่น ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อจัดอบรมคุณธรรมและศีลธรรมเชิงปฏิบัติธรรมให้กับคุณครูวีสตาร์ที่เป็นครูผู้นำบุญจากทุกภูมิภาค ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  ณ World Peace Valley ๑ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งในส่วนของภาคตะวันตก ครูที่มาจากจังหวัด เพชรบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ ,ราชบุรี และสุพรรณบุรีก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเปิด, ปฏิบัติธรรม, ฟังธรรมะจากพระอาจาร์, กิจกรรมสันทนาการ ( ออกกำลังกาย, เป่าดวงแก้ว, สหวาระและถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ), ถวายสังฆทาน, ประชุมกลุ่มและพิธีปิดมอบประกาศนียบัตร เป็นต้น 


 

          จากกิจกรรมนี้ ทำให้คุณครูมีความสุข สบายกาย สบายใจและปลื้มในบุญมาก มีความรู้สึกที่ดีที่ได้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งครูที่มาในครั้งนี้ในส่วนของภาคตะวันตกได้มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการและกำลังใจที่ดีไปใช้ในการทำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 สรุปข่าว

หัวข้อ ปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญ ภาคตะวันตก

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด