▲ กลับด้านบน

ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานงานโครงการปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ เชิญชวนกิจกรรม V-Star กระเช้าผลไม้ และมอบสื่อ V-Star

27 ก.ค. 62 เปิดอ่าน 2980 โดย นายพงศธร ประมูปถัมภ์
  แก้ไข

     ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานงานโครงการปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ เชิญชวนกิจกรรม V-Star กระเช้าผลไม้ และมอบสื่อ V-Star ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ทีมงานภาคตะวันตกได้ เข้าพบท่าน ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อประสานงานโครงการปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ โดยท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกๆ โครงการ และสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษาให้ไปปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ รวมทั้งถ้าไม่ติดภารกิจอะไร ท่านจะมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน


เข้าพบ ท่านรองสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เยี่ยมเยียนและเชิญชวนท่านไปปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ.
ประสานงานขอใช้สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำรวจสถานที่

สำหรับจัดประชุมครูต้นบุญลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แนะนำบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี โดยมีเจ้าหน้าที่เขต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คือ นางสาว ปภัสสร มากดี ได้ไปมอบสื่อ V-STAR ให้ทางโรงเรียน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น เรียนอนุบาลสามร้อยยอด โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม โรงเรียนบ้านยางชุม โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี โรงเรียนบ้านไร่บน โรงเรียนสายวิทยา รวม 9 โรงเรียน มีโรงเรียนสนใจ และกรอกใบสมัครมาปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ แล้ว 8 โรงเรียน 
                                            อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ/ครับ 


 สรุปข่าว

หัวข้อ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประสานงานโครงการปฏิบัติธรรมครูต้นบุญ เชิญชวนกิจกรรม V-Star กระเช้าผลไม้ และมอบสื่อ V-Star

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด