▲ กลับด้านบน

อบรมห้องเรียนแห่งความดีโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

20 ก.ค. 62 เปิดอ่าน 3925 โดย นายพงศธร ประมูปถัมภ์
  แก้ไข

    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี 

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มด้วยพิธีเปิดกิจกรรม โดยประธานในพิธีคือ ท่าน ณัฐรี เนียมเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ประธานเปิดโครงการ นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ และ อาจารย์ มงกุฎ ตรีเงินกุล คุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก v-star เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์อำนาจ อติวโส พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากล มาแสดงธรรมเรื่องบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี ให้น้องๆ ฟัง และนำสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรก่อนแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม 

                                                                 


                                                                


            

      

 กิจกรรมถวายกระเช้าผลไม้ ตัวแทนนักเรียนชายและหญิง กล่าวคำถวายทั้งภาษาบาลี

และภาษาไทย และถวายให้กับพระอาจารย์

        

    

  อบรมห้องคุณครู โดย ทีมหลักสูตรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้ผลตอบรับดีมาก คุณครูเข้าใจบทฝึกห้องเรียนต้นแบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนานักเรียนในโรงเรียนต่อไป


    

   ิ  

     สำหรับกิจกรรมอบรมคือ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรร่วมกันทั้งเช้า-บ่าย 1 จบปฏิบัติธรรมและฟังธรรมหัวข้อ บทฝึกห้องเรียนต้นแบบคุณธรรม จากพระอาจารย์ และเข้าฐานพัฒนากระบวนการคิดผ่านบทฝึกกิจวัตร บทฝึกห้องเรียนต้นแบบคุณธรรม” (บทฝึกที่ ๑ การเดิน, บทฝึกที่ ๒ การถอด-ใส่ และวางรองเท้าบทฝึกที่ ๓ ทำความเคารพปฏิสันถารบทฝึกที่ ๔ ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ และบทฝึกที่ ๕ การจัดระเบียบสิ่งของ)

   


     


    


    


    


      

      

    คุณประอรรัตน์ ข่าวดี ผู้ประสานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR ภาคตะวันตก  มอบของที่ระลึกให้ ท่าน ณัฐรี เนียมเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ และ อาจารย์ มงกุฎ ตรีเงินกุล คุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก v-star 

       
                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                       


อนุโมทนาบุญครับ/ค่ะ


         


สรุปข่าว

หัวข้อ อบรมห้องเรียนแห่งความดีโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด