▲ กลับด้านบน

ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561

19 ธ.ค. 61 เปิดอ่าน 3643 โดย น.ส.ชมัยพร แจ่มกมล
  แก้ไข

ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 2561

 

 " V-Star Club "

ชมรมดาวเเห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

 ชมรม V-Star Club เป็นแหล่งเรียนรู้ และทำกิจกรรมทางด้านศีลธรรมในโรงเรียนของเหล่าเด็กดี V-Star ณ ที่แห่งนี้ มีความรัก พร้อมบุญกุศล และความดี

เสร็จสิ้นภารกิจความดีไปอีก 1 ปี ทางโครงการขอส่งมอบทุนดำเนินการชมรม V-Star Club สำหรับสถานศึกษาที่ผ่านเกณท์ 

 พื่อสนับสนุนการดำเนินงานชมรม และส่งเสริมให้กระแสความดีขยายสู่ใจเยาวชนเหล่าเด็กดี V-Starทั่วประเทศ ^^

 

 1) ประเภทรับทุน 3,000 บาท 2) ประเภทรับทุน 2,000 บาท 


3) ประเภทรับทุน 1,000 บาท  


** เอกสารที่ต้องส่งเพื่อยืนยันการรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club

๑.  ใบยืนยันรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club ประจำปี ๒๕๖๑ (VSC)

. สำเนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และเขียน วันที่/เดือน/ปี

.  สำเนำหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และเขียน วันที่/เดือน/ปี


นำเอกสารในข้อ  ๑ ถึงข้อ ๓  ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สแกนเอกสารเป็นไฟล์  PDF

หรือไฟล์รูปภาพ  JPEG ส่งมาทาง email : [email protected] หรือส่งเอกสารฉบับจริงด้วยตนเอง

ได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ


** ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ **


(กรณีไม่ส่งเอกสาร ยืนยันภายในวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club ทุกกรณี)

 

 ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานจังหวัด
หรือ
ผู้ประสานงานโครงการ: ชมัยพร เเจ่มกมล โทร 091-1192068

E-mail : [email protected] 

 ID LINE : 0911192068

 

 Download ใบยืนยันรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club ไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง  


สรุปข่าว

หัวข้อ ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561
วันเวลา 19 ธันวาคม 2561
สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด