▲ กลับด้านบน

การปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ “Training Public Speaker Skills Building Leadership in your soul”

14 ก.ค. 61 เปิดอ่าน 4221 โดย นายอนุชิต คงจันทร์
  แก้ไข

ด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech Contest) ขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถและสนใจด้านภาษาในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดีและสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม เวทีประชาคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป และระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑                                                                

ที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ “Training Public Speaker Skills Building Leadership in your soul” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งค่ายดังกล่าวจะเป็นการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการพูดโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ วันแรกทุกคนได้อบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในพูด “Why do we need to create smart speech makers ?” โดย ผศ.ดร.วัจนา สุริยธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพความเป็นผู้นำด้วยทฤษฎีสร้างพลังความคิดเชิงบวก โดยคุณอัชฌา หลิ่วเจริญ นักอบรมรมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ  ในเวลาช่วงค่ำผู้เข้าร่วมการอบรมก็ได้สวดมนต์ทำวัตรและนั่งสมาธิ และฟังธรรมในหัวข้อ สมาธิสู่ความสู่ความสำเร็จโดย พระครูสังฆรักษ์ อนุรักษ์ โสตถิโก

ในวันที่สองผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึกทักษะการพูดสุนทรพจน์เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยอาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ และอาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ รวมถึงช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมการอบรมได้แบ่งกลุ่มฝึกพัฒนาทักษะการพูดตามภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยในภาษาไทยผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำ WORK SHOP เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ และอาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับมาถ่ายทอดความรู้ในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และภาษาจีนได้เกียรติจากอาจารย์ หม่า เหยียน รองประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร ภาคบ่ายผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้เข้าฐาน WORKSHOP UG5 เพื่อพัฒนานิสัยที่ดีสู่การเป็นนักพูดที่มีคุณธรรม ภาคค่ำ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ สวดมนต์ทำวัตร กลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ MEDITATION IN DAILY LIFE จากพระอาจารย์จาก Peace Revolution Project

ในเช้าที่สามเป็นเช้าวันสุดท้ายของการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฟังเทคนิคการพูดสุนทรพจน์แบบพิชิตใจคนฟังโดย ดร.จอมพล สุภาพ ประธานกรรมการตัดสินโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งคุณครูได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรมจาก ดร.จอมพล สุภาพ ประธานกรรมการตัดสินโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

                กิจกรรมตลอดทั้งสองคืนสามวันเป็นกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ มิตรภาพ และความทรงจำดีๆที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ ทุกคนต่าง ประทับใจ ตลอดจนได้รับความสนใจจากคณะครูและผู้ปกครองซึ่งเดินทางมาเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของการอบรม ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีเป็นการประสบการณ์ดีๆของเด็ก ที่สามารถนำเอาความรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สรุปข่าว

หัวข้อ การปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ “Training Public Speaker Skills Building Leadership in your soul”
วันเวลา ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานที่ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล
ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงระดับอุดมศึกษาจำนวน 70 กว่าคน
รายชื่อวิทยากร ผศ.ดร.วัจนา สุริยธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณอัชฌา หลิ่วเจริญ นักอบรมรมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ, อาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ และอาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ,ดร.จอมพล สุภาพ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด