▲ กลับด้านบน

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star ปี 61 และเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

12 พ.ค. 61 เปิดอ่าน 8491 โดย น.ส.นวพร อินญาวงศ์
  แก้ไข

เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star ประจำปีการศึกษา 2561 

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ

สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมไปแล้วรวมกว่า ๑ ล้านคน และจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เพื่อการประเมินมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วถึง ๑๒ ครั้ง เพื่อสร้างเยาวชนเก่งและดี

ตลอดจน สร้างเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียนให้เข้มแข็ง 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 

โดยขอเรียนเชิญท่านและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สรุปข่าว

หัวข้อ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star ปี 61 และเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันเวลา เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
สถานที่ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
หมายเหตุ รายละเอียดการสมัคร ดังที่แจ้งไว้ในจดหมายและเอกสารแนบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด