▲ กลับด้านบน

โซน 8, โซน 9 ต้อนรับเปิดเทอใหม่ !!! กับค่ายกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

25 พ.ค. 60 เปิดอ่าน 6803 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองร่วมกับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมและเครือข่ายคนดีจังหวัดระยองจัดค่ายกิจกรรม ห้องชีวิตเนรมินิสัย 

        ระหว่างวันที่ 11-12 และ 15-16 พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโซน 8, โซน 9 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายคนดีจังหวัดระยอง จัดค่ายกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เพื่อแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคการฝึกนิสัยผ่าน 5 ห้องชีวิต ได้แก่ ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องแต่งตัว, ห้องอาหาร, ห้องทำงาน, และเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมในจังหวัดระยอง

 

   >>>กิจกรรมเริ่มด้วยวิทยากรร่วมกับเด็กดีวีสตาร์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, ฟังธรรมจากพระอาจารย์, และนั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นวิทยากรได้แนะนำเด็กดีวีสตาร์เข้าสู่บทเรียนของ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและ  ความดีสากล                

 

>>>หลังจากนั้นวิทยากรได้ชี้แจงการเรียนรู้ฐานพร้อมกับแนะนำสถานที่ในแต่ละฐานพร้อมกับแนะนำสถานที่ในแต่ละฐาน
 

>>>เมื่อฟังการชี้แจงเสร็จ เด็กดีวีสตาร์ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ความดีสากล ผ่านฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

    เมื่อจบค่ายเด็กดีวีสตาร์ได้ความรู้และเทคนิคการสร้างนิสัยที่ดีผ่าน 5 ห้องชีวิต ทำให้มีความพร้อมที่จะนำสิ่งดีๆ ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังความดีที่จะสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป

                                                                                              ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านค่ะ

                                                                                                    จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS สรุปข่าว

หัวข้อ โซน 8, โซน 9 ต้อนรับเปิดเทอใหม่ !!! กับค่ายกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
วันเวลา วันที่ 11-12 และ 15-16 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
จัดโดย โรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยองร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโซน 8, โซน 9 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และเครือข่ายคนดีจังหวัดระยอง
ผู้เข้ารับการอบรม นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านค่าย และโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
รายชื่อวิทยากร ชลธาร ชูเชิด, สุพัตรา เสนาจ และทีมงานเครือข่ายคนดีจังหวัดระยอง
กิจกรรมเด่น ฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย และความดีสากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด