▲ กลับด้านบน

UNCC จัดกิจกรรมแต่งตั้ง IBSCLUB AMBASSADOR ทูตผู้นำความดี

24 พ.ค. 60 เปิดอ่าน 5488 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมแต่งตั้ง IBSCLUB AMBASSADOR

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมแต่งตั้ง IBSCLUB AMBASSADOR ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี ให้กับนิสิตนักศึกษาที่ทำกิจกรรม IBSCLUB AMBASSADOR ตลอดระยะเวลาสามเดือนซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำความดีระดับประเทศ และได้รับการแต่งตั้งนี้เป็น IBSCLUB AMBASSADOR THAILAND นี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างผู้นำในการทำความดีในระดับอุดมศึกษา  
   

กิจกรรมครั้งนี้น้อง IBSCLUB AMBASSADOR ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ส่งบัตรสะสมคะแนน, ได้เป็นส่วนหนึ่งรับบุญในการจัดงานอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช, และได้ร่วมพิธีมอบรางวัล IBSCLUB AMBASSADOR ประกาศเชิดชูเกียรติ IBSCLUB AMBASSADOR ที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำความดี

 

>>>หลังจากนั้นได้ชมประมวลภาพกิจกรรมความดีของแต่ละทีม ในงานมีการประกาศรายชื่อพร้อมมอบตำแหน่งให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง IBSCLUB AMBASSADOR THAILAND

   
 

>>>พระอาจารย์ได้กล่าวแนะนำถึงความสุขที่แท้จริงจากสมาธิ และประโยชน์จากการไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    ในช่วงท้ายทุกคนร่วมร้องเพลง “ดวงตะวันและฉันเคียงเธอ” กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดการหล่อหลอมผู้ที่มีอุดมการณ์ที่จะทำความดีอยู่แล้วให้ได้เจอเครือข่ายคนดี พร้อมทั้งเกิดแรงบัลดาลใจ และได้แนวทางที่จะพัฒนากิจกรรมการทำความดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้สังคมของเราเจริญไปด้วยบุคคลที่มีศีลธรรมซึ่งจะนำพาสังคมให้สงบ ร่มเย็น น่าอยู่สืบต่อไป


                                                                                                   ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านค่ะ

                                                                                                      จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS สรุปข่าว

หัวข้อ UNCC จัดกิจกรรมแต่งตั้ง IBSCLUB AMBASSADOR ทูตผู้นำความดี
วันเวลา เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560
สถานที่ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นิสิตนักศึกษาที่ทำกิจกรรมที่ทำกิจกรรมกับ IBSCLUB AMBASSADOR

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน