▲ กลับด้านบน

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี

22 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 5062 โดย น.ส.ประอรรัตน์ ข่าวดี
  แก้ไข

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมด้วยทีมงานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยความดีสากล ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ พระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นประธานสงฆ์และท่านสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ มาเป็นประธานฆราวาสเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้


งานเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๐๘.๐๐. เด็กดี V-STAR จากหลายโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี มารวมตัวกันเพื่อทำความดี โดยมีพระอาจารย์ชวลิต โฆสชโว พระอาจารย์ประจำโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มาแสดงธรรมในช่วงเช้า

  

จากนั้นวิทยากรกิจกรรมได้มานำสันทนาการ, สอนปรบโค้ดความดีสากล, อธิบายการแบ่งกลุ่มและเข้าฐาน


Activity Complex 1 ฐานแรกชื่อว่า วิมานสราญรมย์ (ห้องน้ำ)

 

ฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการขัดห้องน้ำที่ถูกต้อง “อาจจะมีการเปียกบ้างเล็กน้อย แต่น้องก็ทำอย่างไม่กลัวเลอะเทอะเลยค่ะ”

        Activity Complex 2 คือ ฐานทิพยหารตระการตา (ห้องอาหาร)

  

ฐานนี้น้องๆได้เรียนรู้การรับประทานอาหารแบบเสขิยวัตร (มารยาทในการรับประทานอาหาร) มีการแสดงบทบาทสมมุติโดยนักแสดงตัวจริงเสียงจริง ให้ชมแบบเห็นภาพกันไปเลย แสดงถึงการรับประทานอาหารแบบเสขิยวัตรคือ การทานแบบเจ้าหญิงและ ทานแบบเจ้าที่ “น้องๆ ชอบใจการแสดงบทบาทสมมุติของพี่ๆ มากเลยค่ะ”

ถัดมาน้องๆ ได้เล่นเกมส์แยกขยะ ทำให้น้องๆ รู้ถึงข้อดีของการแยกขยะ “ว่าขยะถ้าแยกดีๆ แล้ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกเยอะเลย”

และ Activity Complex 3 คือ ฐานฉันรักห้องเรียน (ห้องเรียน)

  

ฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้การจัดเก็บข้าวของและอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนอย่างถูกวิธี เป็นหมวดหมู่ และเรียนรู้การ ปัด กวาด เช็ด ถู ห้องเรียนของเรา ให้สะอาด น่าอยู่ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

  

  

  

เมื่อได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมอันแสนสนุกแล้ว น้องๆ ก็ได้มารับประทานอาหารกลางวัน แบบอิ่มอร่อยจากผู้ใหญ่ใจดี โดยมีอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย

  

  

ในส่วนพิธีกรรมภาคบ่าย น้องได้ทำพิธีถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ ๙ โดยร้องเพลง พระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำปฏิญาณตนของ V-STAR 


  

  

จากนั้นได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นพุทธบูชา ซึ่งธรรมบทนี้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามาก เพราะเป็นธรรมบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้ง ๕ จึงทำให้มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา คือพระอัญญาโกญฑัญญะนั่นเอง

 

ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงคือ พิธีมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและรางวัลเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสายัณห์ พันนุกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ประธานฆราวาสมาเป็นผู้มอบรางวัลให้สถานศึกษาต่างๆ ที่ผ่านเกณฑ์การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในแต่ละระดับ


เมื่อเสร็จพิธีได้แจกของที่ระลึกและบันทึกภาพความประทับใจร่วมกัน

ทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ


สรุปข่าว

หัวข้อ พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี
วันเวลา ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
สถานที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ เพชรบุรี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลและทีมงานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสงฆ์ พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ พระประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประธานฆราวาส นายสายัณห์ พันนุกิจ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต ๑
รายชื่อวิทยากร นายเขมนัฏฐ์ จันทร์วงศ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต ๑

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด