▲ กลับด้านบน

ชมรมพุทธสาสตร์สากลฯ จัดค่าย Meditation for Dad รุ่นที่ 1 ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธ 34 สถาบัน

24 ธ.ค. 59 เปิดอ่าน 4461 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธสาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจัดจารย์ ค่าย Meditation for Dad รุ่นที่1 ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์สากล ณ อาคารชมรมพุทธศาตร์สากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธจำนวน 34 สถาบัน วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช", อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาให้ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อพักกายพักใจในช่วงปิดภาคเรียน, เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างได้ย่างมีความสุข

        กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีรับขวัญ ปฐมนิเทศเรื่องความเป็นอยู่ จากนั้นได้จัดระบบหมู่ และทำกิจกกรรม Walk Rally ร่วมกัน, ได้เรียนรู้วัฒธรรมชาวพุทธผ่านฐานกิจกรรรมความดีสากล, และทุกวันน้องค่าย ได้ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฟังธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์หลายเรื่อง เช่น สัมมาทิฏฐิ, กฎแห่งกรรม, สมาธิ, และพระคุณพ่อแม่ เป็นต้น ในช่วงท้ายน้องค่าย Meditation for Dad ได้ชมประมวลภาพกิจกรรมและร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมในค่ายทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ธรรมะ ได้รู้จักเพื่อนชมรมพุธในสถาบันต่างๆ มากมาย และเกิดกำลังใจที่จะกลับไปทำความดีในมหาวิทยาลัยของตัวเองต่อไป.

                                  

สรุปข่าว

หัวข้อ ชมรมพุทธสาสตร์สากลฯ จัดค่าย Meditation for Dad รุ่นที่ 1 ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธ 34 สถาบัน
วันเวลา ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2559
สถานที่ ณ อาคารชมรมพุทธศาตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธสาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจัดจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธจำนนวนกว่า 34 สถาบัน
กิจกรรมเด่น ปฏิบัติธรรม

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด