▲ กลับด้านบน

เด็กดีวีสตาร์ร่วมใจทอดกฐินสัมฤทธิ์ 6 ภูมิภาค 588 วัด

17 พ.ย. 59 เปิดอ่าน 4926 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข
         ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม (แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ) ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ 6 ภูมิภาคทั่วไทย คือ ภาคเหนือภาคกลางภาคอิสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 588 วัด วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม พร้อมทั้งให้เด็กดี V-Star และนักเรียนทุกๆ คนในสถานศึกษา รู้จักการทำทาน การทำหน้าที่กัลยาณมิตร การวางแผนงาน และฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดริเริ่ม การพูด การลงมือปฏิบัติ รู้จักการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
    กิจกรรมเริ่มต้นก่อนวันงานเด็กดี V-Star ได้ร่วมใจกันทำความสะอาดวัดในชุมชน ร่วมกันบอกบุญประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญให้คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงได้ทราบข่าวเพื่อจะได้มาทอดกฐินร่วมกัน นอกจากนี้มีโรงเรียนหลายหลายแห่งที่น้องๆ             เด็กดี V-Star ได้ร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชนทำขนม และเตรียมสถานที่ บางโรงเรียนมีการจัดงานตักบาตรก่อนทอดกฐิน เมื่อถึงวันงาน  เด็กดี V-Star ได้ร่วมจัดพิธีทอดกฐิน ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าไตร และทอดกฐินร่วมกัน
    ซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคคลากรในสถานศึกษา และคนในชุมชนมาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนา ฝาคั่ง บรรยากาศเป็นดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนที่มาร่วมงานต่างเบิกบานในบุญ และประทับใจ อยากจะมาร่วมกันทอดกฐินอีกในปีถัดไป ส่วนเด็กดี V-Star ล้วนมีความภาคภูมิใจและสุขใจที่ได้มีส่วนในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป

 

  

   

     


    
  


สรุปข่าว

หัวข้อ เด็กดีวีสตาร์ร่วมใจทอดกฐินสัมฤทธิ์ 6 ภูมิภาค 588 วัด
วันเวลา ตุลาคมถึงพฤศจิกายน
สถานที่ วัด 6 ภูมิภาคในประเทศไทยที่ได้รับการติดต่อประสานงานจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
จัดโดย โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด