▲ กลับด้านบน

กิจกรรม Young Fanpage Camp

20 ต.ค. 59 เปิดอ่าน 4989 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดกิจกรรม Young Fanpage Camp

            ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม Young Fanpage Camp  ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการ Social Chang Fan Page Contest เปลี่ยนสังคมดีด้วยแฟนเพจ และผลจากการพิจารณาเพจที่ผ่านเกณฑ์ประกวดเข้ารอบคัดเลือก จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรม Young Fanpage Camp ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้โซเซียลเน็ตเวิร์กได้อย่างถูกต้อง และสร้างให้เพจมีความน่าสน มีกระแสศีลธรรม โดยได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษ พร้อมรับภารกิจเพื่อการสะสมคะแนนสำหรับรอบต่อไป   

    

                กิจกรรม Young Fanpage Camp นครั้งนี้  ในพิธีเปิดได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์         ปุญญฺนันโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ 

พระครูสมุห์ธานินทร์         ปุญญฺนันโท
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ประธานสงฆ์

                ท่านได้กล่าวว่า"โครงการนี้มีความสำคัญมาก สมัยนี้สื่อก้าวไกลมาก สมัยก่อนไม่มีสื่อและโลกออนไลน์ คนที่เกิดมาใหม่พอได้รับสิ่งที่ไม่ดีจากโลกออนไลน์ ก็จะเลียนแบบทำสิ่งที่ไม่ดีจากโลกออนไลน์ และการรับข่าวสารที่ไม่ได้ตรอง ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างสิ่งที่ดี และแบบอย่างที่ดีให้กับมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกจุด"

                กิจกรรม Young Fanpage Camp ในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบได้รับฟังชี้แจงภาพรวมของโครงการ จากพระอาจารยอนวัช  ภูริวโร

  

            นอกจากนี่ได้รับฟังความสำคัญและความเป็นมาของการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ฟังธรรมะ เรื่องคุณค่าแห่งศีล (Magic of Life) และผลของการใช้สื่อในทางที่ดีและไม่ดี จากพระอาจารย์กิตติศักดิ์  สักกวโร พร้อมทั้งได้สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรพร้อมกัน และสวดเป็นกิจวัตรประจำวันในการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ของการเข้าค่ายในครั้งนี้

 

 


                และนอกจากนี้คณะครูและนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรในหัวข้อ

>>> 1. การสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

โดยวิทยากร วรวุฒิ  สายบัว

  

    หลังจากฟังบรรยายเสร็จแล้วน้องๆ ได้ร่วมกันระดมความคิด เป็นการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้น้องๆ สามารถสร้างความเป็นตัวตนของเฟจขึ้นมา ว่าต้องมีสิ่งที่น่าสนใจ มีกลุ่มเป้า แล้วสามารถนำสิ่งที่โดดเด่น ดีงาม รอบข้างมานำเสนรอผ่านสื่อได้


>>>  2.เรียนรู้การเขียนบทความที่น่าสนใจ (Blog)
โดยวิทยากร โชคชัย  มันตานุรักษ์
 

น้องๆ ได้รู้เรียนรู้วิธีการสร้าง Blog ที่ดี ที่นา่สนใจ ว่าเป็นอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ทำให้น้องมองเห็นภาพ
และวิธีการเขียนบล็อคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น


>>> 3. เทคนิคการโปรโมทเพจ การเพิ่มยอด LIKE, SHARE, COMMENT ฯลฯ
            น้องๆ ได้รับฟังเทคนิคต่างๆ เหล่านี้เพื่อประโยชน์ของการสร้างเพจของแต่ละโรงเรียน เป็นการช่วยกระจายข่าวดี ข้อคิดที่ดีๆ สู่สาธารณะ จากพระอาจารย์อำนาจ  อติวโส

  

>>> 4. เทคนิคการถ่ายภาพและการสร้างคลิปวีดีโอ ให้หน้าสนใจ

โดยวิทยากร อัญชลี  ศรีสมชัย


 

น้องๆ แต่ละทีมได้ฟังบรรยายเรื่องเทคนิคของการถ่ายภาพ และวิธีการสร้างคลิปวีดีโอที่น่าสนใจ และได้ Workshop
ทั้งการถ่ายภาพ และฝึกทำคลิปวีดีโอกันอย่างสนุกสหนาน
 

  

>>> 5. ความสำคัญของการสื่อสารในโซเซียล

        โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรกษ์อนุรักษ์  โสตฺถิโก ได้บรรยายให้น้องๆ และคณะครูได้เห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารของยุคนี้ ที่ใช้โซเซียลมากขึ้น 

  

 

หลังจากที่ฟังการบรรยายจากพระอาจารย์ น้องๆ ก็ได้ประชุมกลุ่ม และนำเสนอความคิดเห็น

>>> 6. การทำการ์ดแชร์/ทำ Story

             โดยได้รับความเมตตาจากพระหัตภพล  กนฺตวํโว และพระพัฒนศักดิ์  สุภวฑฺฒโน เมตตาสอนน้องทำการ์ดข้อความ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งให้น้องๆได้ลงมือทำด้วยตนเอง

 


        การมาเข้าค่ายในคร้งนี้นอกจากจะได้ฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของโซเซียล คณะครูและนักเรียนก็ได้ร่วมกันสั่งสมบุญ โดยได้สวดมนต์บท ธัมมจักกัปวัตนสูตร ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์อีกด้วย
 

  


                และน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าฐานกิจกรรมลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ความดีสากล 5 ประการผ่านกิจกวัตรประจำวัน เช่น การขัดวิมาร การปัด กวาด เช็ด ถู และการจัด พับ เก็บ
 

  

พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะอย่างถูกวิธี 
  


            กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมที่จะกลับไปสานต่อภารกิจ สร้างสรรค์สื่อที่ดีในยุคของการสื่อสารในโซเซียลต่อไป

  

 ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS
        

สรุปข่าว

หัวข้อ กิจกรรม Young Fanpage Camp
วันเวลา ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม
สถานที่ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด