▲ กลับด้านบน

เด็กดี V-STAR จาก จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ปี 2559

15 ก.ย. 59 เปิดอ่าน 5289 โดย น.ส.ญาณิศา เมนะเนตร
  แก้ไข

                เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ประสานงานโครงการ V-STAR 

ภาคตะวันตกโซน 7 ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมนักเรียนที่เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์

เด็กดี V-STAR และ สมาชิก โดยมีกิจกรรมดังนี้


ฐานกิจกรรมฏิบัติการที่ 1

           การเตรียมความพร้อมจัดงานกฐินสัมฤทธิ์ ซึ่งฐานนี้น้องๆจะได้เรียนรู้การพัฒนาทำความสะอาดวัด ตามหลักความดีสากล 
     
   

เมื่อน้องๆมาถึง พี่ฐานได้แนะนำตัวและต้อนรับน้องๆเด็กดี V-STAR

และ ให้เตรียมความพร้อมก่อนอบรมโดยการนั่งสมาธิ 

น้องๆเด็กดี V-STAR ได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการ ปัด กวาด เช็ด ถู 


   

ตลอดจนการเก็บงาน และการเตรียมตัวก่อนไปวัด ในเรื่อง

การประเคนของแด่พระภิกษุ


      สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-STAR ของ 

ภาคตะวันตกโซน 7 มี 2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จ.เพชรบุรี และโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จ.เพชรบุรี


โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์


                ซึ่งน้องๆ มีความตั้งใจที่ดีที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการจัด

กิจกรรมทอดกฐินที่โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่า บ้าน วัด โรงเรียน

อันจะช่วยในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคตกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ 

สรุปข่าว

หัวข้อ เด็กดี V-STAR จาก จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ปี 2559
วันเวลา วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559
สถานที่ ณ มหารัตวิหารคด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับส่วนงานกิจกรรมพิเศษกองโรงเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม เด็กดี V-STAR

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด