▲ กลับด้านบน

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.บ้านยางโทน จ.ลพบุรี

9 ส.ค. 59 เปิดอ่าน 8792 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


อบรมคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.บ้านยางโทน จ.ลพบุรี 


ธุดงคสถานบ้านหมี่ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโทน
 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี


               ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายนที่ผ่านมา ธุดงคสถานบ้านหมี่ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 100 คน และคณะครูจำนวน 16 คน 

            การอบรมครั้งนี้มี  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนคุณธรรมผ่านกิจกรรม การเทศน์สอนจากพระ  อาจารย์ ความสำคัญของศีล5 กฎแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ ฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ สมาธิ ความดีสากล และ รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

            กิจกรรมในครั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรมโดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์สุรชัย ชยสโม  หัวหน้าศูนย์อบรมธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์  และนายกิตติกรณ์  ยิ่งเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยการอบรมในครั้งนี้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้สวดมนต์ ทำวัตร นั่งสมาธิ ฟังบรรยายธรรมะพิเศษจากพระอาจารย์สุรชัย ชยสโม  เรื่อง ศีล 5 และกฎแห่งกรรม”  พระคุณพ่อแม่ พระคุณครู” และ สมาธิในการดำรงชีวิตและการเรียน”


นายกิตติกรณ์  ยิ่งเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

   

 พระอาจารย์สุรชัย ชยสโม  หัวหน้าศูนย์อบรมธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์
คณะครูปฏิบัติธรรม และฟังธรรมะจากพระอาจารย์

                นอกจากนี้ได้เข้าฐานกิจกรรมเพื่อฝึกคุณธรรมพื้นฐาน คือความดีสากล 5 ประการ เช่น ฐาน ลุก นั่ง กราบ  ไหว้  ฐาน ปัด กวาด เช็ดถู และฐาน จัด   พับ เก็บ  หลังจากนั้นทำกิจกรรมถอดบทเรียน mind mapping สรุปความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรม และในช่วงสุดท้ายของการอบรม นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมปลูกต้นไม้ความดี


เข้าฐานกิจกรรมเพื่อฝึกคุณธรรมพื้นฐาน คือความดีสากล ประการ


ฝึกเป็นพิธีกร กิจกรรมตักบาตรนักเรียนและคณะครูได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกิจกรรมปลูกต้นไม้ความดี

                การอบรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ 

...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS...

^___________^


สรุปข่าว

หัวข้อ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.บ้านยางโทน จ.ลพบุรี
วันเวลา 23-24 มิถุนายน
สถานที่ ธุดงคสถานบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
จัดโดย ธุดงคสถานบ้านหมี่ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระอาจารย์สุรชัย ชยสโม หัวหน้าศูนย์อบรมธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์
ประธานฆราวาส นายกิตติกรณ์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด