▲ กลับด้านบน

ช่อดอกไม้น้อย รุ่นที่ 33 พร้อมเบ่งบานแล้ว

20 มิ.ย. 59 เปิดอ่าน 4810 โดย น.ส.ชนิดา ซิ้มเจริญ
  แก้ไข

เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 33                 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 33 ณ มหารัตนวิหาคต คอร์ 12 – 13 มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 201 คน จาก 79 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธ ความรักเคารพในพระรัตนตรัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีหัวใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตร และมีต้นแบบในการดำเนินชีวิต ผ่านบทฝึกพัฒนานิสัยตามพุทธวิธี พร้อมกิจกรรมระบบหมู่ และความดีสากล                โครงการธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 33 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 24 กรกฎาคมนี้ โดยในวันแรกของโครงการเป็นการปรับความเป็นอยู่ และปฐมนิเทศโครงการ โดยได้รับความเมตตาจากพระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ หัวหน้าโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 33 เป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการแนะนำพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่ดูแลน้องๆ ตลอดทั้งโครงการ


 

บรรยากาศอบรมธรรมทายาทหญิงเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมที่จะอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อนำกลับไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป.

Cr. ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS

 

สรุปข่าว

หัวข้อ ช่อดอกไม้น้อย รุ่นที่ 33 พร้อมเบ่งบานแล้ว
วันเวลา 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สถานที่ มหารัตนวิหารคต คอร์ 12-14
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 201 คน จาก 79 สถาบันทั่วประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน