▲ กลับด้านบน

เตรียมพร้อม !!! สัมมนาก่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10

27 ต.ค. 58 เปิดอ่าน 9235 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star 
ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10 และรับสื่อนวัฒกรรมโครงการฯ ภาคเรียนที่ 2เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ โครงการเด็กดี V-Star ได้เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2558  


พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย 

โดยภายในงาน พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนให้โอวาท เรื่องวันรวมพลัง เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันแห่งกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะชีวิตความดีสากลแบบยั่งยืน โดยท่านได้ให้หลักว่า 
    “ความดีสากลคือการกระทำใดๆ ที่ใครๆ ทำแล้วดี นั้นคือความดีสากล ซึ่งความดีสากลเบื้องต้นมี 5 ประการ คือ ความสะอาด การมีระเบียบ การมีความเคารพ  การมีสมาธิ เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น ทางกาย วาจา ใจ ของบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้ใจผ่องใส สามารถแยกแยะ ผิด ถูก ดี ชั่ว สามารถเห็นประโยชน์สุข ของตนเองและผู้อื่นได้ชัดเจน โดนใช้หลักทางพระพุทธศาสนา คือ การละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส”
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและคณพครูอาจารย์ ได้ฝึกความดีสากล ด้วยการเดินแถวเพื่อรับอาหารและฝึกการแยกขยะ ตามประเภท


    สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะครูได้ร่วมรับฟัง เวทีเสวนา "ลานธรรม ผู้นำความดี รวมพลังสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย"   

1.                                โรงเรียนยุวศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                      โรงเรียนบ้านค่าย  จังหวัดระยอง

  

    โรงเรียนยุวศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการนำความดีสากลไปใช้ทั้งโรงเรียน ท่านผู้อำนวยการและคณะครูอบรมความดีสากลกันทั้งโรงเรียน นักเรียนแกนนำเด็กดี V-Star สามารถเป็นวิทยากรในการสอนความดีสากล ให้รุ่นน้องในโรงเรียน และเพื่อนโรงเรียนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยตัวนักเรียนเองได้ทั้งหมด จากการเข้าร่วมและการทำจริงของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ทำให้โรงเรียนยุวศึกษา เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน จนตั้งให้เป็นโรงเรียนประจำตระกูล
        โรงเรียนบ้านค่าย เป็นตัวอย่างของโรงเรียนจัดกิจกรรมระบบหมู่ในโรงเรียน โดยสามารถให้เด็กได้ฝึกความดีสากลทั้งโรงเรียนจากกการฝึกซ้อมมาร์ชชิ่งความดี ผ่านกิจกรรมกิิีฬาสีของโรงเรียน โดยให้จัดมีการแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่สามารถทำได้ ทำให้คณะครูผู้บริหาร และแขกผู้ใหญ่ รู้จักมาร์ชชิ่งความดี พร้อมทั้งเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดดีขึ้น


พระอาจารย์กิตติศักดิ์  สกฺกวโร
กรรมการบริหารและเลขานุการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

            พระอาจารย์กิตติศักดิ์  สกฺกวโร กรรมการบริหารและเลขานุการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ชี้แจงบทบาทหน้าที่ การเตรียมความพร้อมก่อนวันมาร่วมงานวันรวมพลัง รวมทั้งการฝึกสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งเน้นย้ำ 5 ข่้อสำหรับ V-Star ครั้งที่ 10
        1. ความดีสากล
        2. ระบบหมู่
        3. มาร์ชชิ่งความดี
        4. สวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตนสูตร
        5. การแยกเพชรพลอย
                        


    จากนั้นวิทยากรทำกิจกรรม Workshop ความดีสากล และ V-Star มาร์ชชิ่งความดี

        

การเดินแถวแบบมาร์ชชิ่งความดี 1 ทีม  สัญลักษณ์ของธงโรงเรียน และธงจังหวัด

 

สัญลักษณ์ของธง เดินนำหน้าเด็กดี V-Star ลงลานธรรม


  

คณะครูซ้อมเดินมาร์ชชิ่งความดี


ดูสาธิตวิธีการแยกขยะจากพี่ปุ๊กกี้และป้านง

   


การแยกขยะ มี 4 ประเภท

1.     สีเขียว เศษอาหาร

2.    สีแดง ทั่วไป ที่ย่อยสะลายยาก เช่น โฟม ถุงขนม กระดาษทิชชู่ ถ้วยกระดาษ  ไม้แหลม

3.    สีฟ้า ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องนม ขวดพลาสติก

4.    สีเหลือง กระดาษ 


            จากนั้นรับฟังความสำคัญของโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2558-2559 และภาพรวมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 10 โดย พระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพระครูสมุห์ธานินทร์  ปุญฺญนนฺโท

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

            โดยคณะครูได้รับฟังถึงที่มาและความสำคัญของโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 และรับชมตัวอย่างนิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์


 


..............................................................................................................................................................................

V-Star Club


            กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop แกนนำเด็กดี V-Star และชมตัวอย่าง "นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤษมนุษย์" และฐานกิจกรรมพัฒนานิสัย และศีลธรรม V-Star Activity Complex
ดูตัวอย่างฐานกิจกรรม Activity Complexชมตัวอย่างภาพยนต์ 7 มิติ เรื่อง "รักแลกภพ"อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ 

ทีมงานศูนย์ข่าวเยาวชน IBS

สาธุ

สรุปข่าว

หัวข้อ เตรียมพร้อม !!! สัมมนาก่อนวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10
วันเวลา 24 ตุลาคม 2558
สถานที่ ห้องแก้วสาระพัดนึก วัดพระธรรมกาย
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัลคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม คณะผู้บริการและคณะครูจากทั่วประเทศ
ประธานสงฆ์ พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด