▲ กลับด้านบน

ผู้นำการพูด เกิดแล้ว!! กับค่าย Speech Academy Camp ระดับอุดมศึกษา

22 ต.ค. 58 เปิดอ่าน 8433 โดย น.ส.ชนิดา ซิ้มเจริญ
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

จัดอบรมคุณธรรม ผู้นำด้านการพูด

(Speech Academy Camp)            เมื่อวันที่ 16 – 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายอบรมคุณธรรม ผู้นำด้านการพูด (Speech Academy Camp) ระดับอุดมศึกษา ให้กับนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ณ World Peace Valley เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความสามารถด้านภาษาและการพูดสุนทรพจน์ รวมถึงฝึกฝนและเติมเต็มคุณธรรม ศีลธรรม ความเป็นผู้นำด้านความดีสากล

           


         การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล มาถ่ายทอดเทคนิคการพูดสุนทรพจน์ขั้นสูง

        
        อีกทั้งฝึกบุคลิกภาพและการพูดให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ และอาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ จากนั้นน้องๆ ยังได้รับการตอกย้ำอุดมการณ์ และคุณธรรมของนักพูดที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการฝึกความดีสากล การสวดมนต์ รักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรม              ในค่ายอบรมได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์เฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ แสดงธรรมเรื่อง สมาธิ และกฎแห่งกรรม 

    เรียกได้ว่าอิ่มทั้งความรู้ สุขทั้งธรรมะ บำรุงหัวใจกันถ้วนหน้า ปิดท้ายด้วยภารกิจนักพูดบุญสว่าง เป็นพิธีกรและร่วมพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ณ World Peace Valley
และขอฝากข้อความทิ้งท้ายจากอาจารย์ไพศาลสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกท่านว่า

“เด็กไทยทำได้ ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาส

ผู้ชนะ ชนะตั้งแต่กล้าตัดสินใจและลงมือทำ”
ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ  สาธุ ...

จากใจ "ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS"

 

สรุปข่าว

หัวข้อ ผู้นำการพูด เกิดแล้ว!! กับค่าย Speech Academy Camp ระดับอุดมศึกษา
วันเวลา 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2558
สถานที่ World Peace Valley เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รายชื่อวิทยากร ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล, อาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ และอาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
หลักสูตรการอบรม เทคนิคการพูดสุนทรพจน์ขั้นสูง ฝึกบุคลิกภาพการพูดให้มีประสิทธิภาพ และคุณธรรมของนักพูดที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมเด่น พูดสุนทรพจน์ หลากภาษา

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน