ข้อมูลสำคัญ

กิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 7

อ่านต่อ

ข้อมูลสำคัญ

จุดบริการพักค้าง

รอบมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

แผนผังสถานที่จัดกิจกรรม

จุดบริการต้อนรับพระธรรมยาตรา
ณ วัดพระธรรมกาย วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

จุดบริการต้อนรับพระธรรมยาตรา
ณ โลตัสแลนด์ วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

แผนผังพิธีจุดประทีป
ณ โลตัสแลนด์ วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

แผนผังพิธีตักบาตร ณ โลตัสแลนด์
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

จุดบริการต้อนรับพระธรรมยาตรา
ณ วัดสองพี่น้อง
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

จุดบริการต้อนรับพระธรรมยาตรา
ณ วัดสองพี่น้อง
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ตารางเวลารถรับ-ส่ง V-Move

ออกเดินทางจากวัดพระธรรมกาย ณ วิหารคด คอร์ 32 เสา B87

กรุณาโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน
โทร. 086-468-9828 Line ID: V-MOVE

ตารางเวลาเปิดจุดลงทะเบียนรถ

รถบัส รถตู้

การจราจร

ข้อควรปฏิบัติด้านการจราจรในงานธรรมยาตรา

การเดินทางไปวัดโบสถ์บน(ทางเรือ)