Slide background

วันที่ 2-31 มีนาคม 2561

ร่วมโปรยกลีบเบญจทรัพย์
ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,134 รูป

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 6

"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561

ขอเชิญร่วมงานบุญต่าง ๆ ในพื้นที่อนุสรณ์สถาน ดังนี้

9 กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม